Lotus Hjerte Earth Angel Uddannelse. Ny gruppe starter 31.august - 1. september 2019

* Lær at heale med Englene * Kanalisere budskaber fra Englene * Kontakt med shamanans rige for beskyttelser og grounding * Kontakt med drage og andre væsner fra Englenes dimensioner * Tromme Englenes energier gennem shaman tromme * Heling med bevidsthed * Engle vejled coaching * Hjælpe klienter til at kom i kontakt med deres Sjæls råd * Clear blokeringer fra tidligere liv * Hjælpe klienter videre med deressjæls formål på jord * Hjælpe klienter med fremtids liv progression * og meget mere *

Earth Angels Uddannelser starter 31. august - 1 september 2019.

Earth Angels er her på jord for at hjælpe in vores Ascension process. Mange Engle mennesker er super godt til den kontakt til Englene, men mangle jord forbindelsen. Vores opgave er ikke bar at kom op til Himmlen - det er etablere Himmlen på Jord.

Earth Angels skal også vær i stand til "ground" de Engle energier på jord. Under uddannelsen, arbejder vi shamanisc såvel engle teknikker.Udover arbedet med under verden og Englene, vil vi arbejde i tæt sammenarbejde med Opstiget Mestrene, og ikke mindste med Shamanic rejser og shamanic healings teknikker for at balancere energier fra Himmlen med Mother Earth. Derudover, vil der vær en del indre rejser- vi vil rejse ind i eget krop, for at høre hvad kroppen vil fortæller.

Idet universet er større end vores skøn verden, vil vi også kom i kontakt med mestre der er større end Verden og højere end Englene.

Uddannelsen er planlagt fra august 2019 til april 2020. 8 weekender i alt. Pris er 16000 kr. for de 16 dage.

EA 1. Lørdag - Søndag d. 31. august - 1. september

Lær om menneskes energi krop, og hvor i kroppen vi nedtryk uforløste traumer. Lær om punkter vi kan brug for at frigør energier, og om de Engle vi der vil gerne hjælpe os i vores arbejde med menneske. Møde englene, og kanalisere deres budskab (første kontakt er meste budskaber til dig, måske til os son gruppe) Introduktion til de 12 5.-dimensionel chakraer.

EA 2. Lørdag til søndag d. 28. - 29. september

Lær i mere detaljer om de blokeringer vi menneske hold i vores energi felt, såvel mere kraftige teknikker for ”clear” blokeringer fra fysiske, følelsesmæssige, mentalt og spirituelt legeme i auraen.

Lær at kanalisere budskaber til klienter med hjælp af Englekorte, pendul m.m..

Kombinere clearing med energi fra englene med Ho-opolopon-no-o.

Aktivering af din Earth Star chakra med Ærkeengle Sadolphon og Mester Serapis Bey.

EA 3. Lørdag til søndag d. 26. - 27. oktober

Lær hvordan vi kan hjælpe klienter ved at ”clear” blokeringer til indse, omfavn og lev deres sjæls mission på jord. Powerful manifesterings teknikker.

Kanalisering af budskaber fra Englene til klienter uden Englekorte eller andre værktøjer. Lær hvordan vi kan hjælp klienter ved at forstærke deres aura – meget brugbart for eks. særlige sensitiv klienter, eller klienter der er ekstreme åben til klæber ånde.

Arbejde med Keruberne og oplev pure Joy.

Beskyttelser med shamanens hjælpe planter. Intro til arbejde med trommen. Rejse til shamanans verden for at møde en krsftdyr.

EA4. Lørdag til søndag d. 23. - 24. november

Dybere ind i klienternes blokeringer. Vi bevæger os forbi den tekstbog forklaringer af, hvilken psykiske årsag ligger bagved en bestemt blokering i de enkelte kropsdele til de enkelt klients aktuelle blokeringer. Som en 5. dimension modalitet, vil bevæger os forbi den 3. dimension kanalisering/clairvoyance, og lær, hvordan vi kan empower vores klienter ved at hjælpe klienter til indse deres egen sandhed i forhold til deres blokeringer, og på det møde hjælpe klienterne til slip blokeringer med bevidsthed.

Tromme englenes energier til support dine klienter.

EA 5. Lørdag til søndag d. 4. - 5. januar

Beyond the Angels.

Møde din sjæls råd/lær hvordan du kan hjælpe klienter ved at møde deres sjæls råd.

Rejse tilbage i tid til clear traumer fra tidligere liv med hjælp af sjæls råd.

Den kosmiske elevator – din møde med ”Kilden”.

EA 6. Lørdag til søndag d. 1. - 2. februar

En weekend med den ”Empowered Hjerte”. Hvordan vi kan oplev de samme Empowered Hjerte energi som mestrene har haft.

Engle, drage og enhjørninger - hvordan de kan support dig i din Ascension process

Tilgivelser. Karma clearing.

EA 7. Lørdag til søndag 14. - 15. marts

Vi arbejde videre med Kilden og lær teknikker for intens chakra clearinger.

Rejse frem i tiden med hjælp af din sjæls råd til oplev dig selv i en lev hvor du er i Empowered Hjerte energi 24 – 7. Og henter følelsen af den oplevelse tilbage med dig, her i nuet.

Lær, hvordan vi kan hjælpe klienter med disse teknikker.

EA 8. Lørdag til søndag 11. - 12. april

En weekend af øvelser såvel clearing for deltagerne. Fokus er på den enkelte elevers vej.

Død og genfødsel som den Mester du er. (En shamanistisk rejse)

Der kan komme andringer til indeholde efter gruppe dynamik, såvel evt. små andringer med datoer hvis en weekend passer ikke i alle deltageres kalender.

Earth Angels uddannelsen er baseret i høj grad i Integrated Energy Therapy (IET).

Jeg har underviste IET siden 2011. I egen behandlinger brug jeg IET og de 9 Engle mere end de mange andre modaliteter jeg har lært - fordi det virker fantastiske godt

IET er kanaliseret fra Ærkengle Ariel via Steven Thayer. Udover de 3 niveau af healer kurser og Mester kursus, har Steven kanaliseret en del meditationer, som jeg har også underviste mange gang. En del af teknikker fra de IET meditationer er videreudviklede af UT med hjælpe af englene, og kan med gavn bruges under behandlinger. Steven har hjemmeside www.learniet.com

En del af uddannelsen er baseret i IET. Alle IET healer kurser (ikke mester kurset) er underviste i enheder for sig (hele eller ½ dage), og der er klarhed omkring, hvad kommer fra IET, og hvad er kanaliseret via UT.

Pris og betalingsmuligheder: Pris med forudbetaling inden 28. april 2018 - 16000 kr.

Mulighed for betaling en modul ad gang med skriftlige bindende aftale. 2000 kr. depositum og 2000 per modul betales seneste lørdag af den pågældende modul - i alt 18000 kr.

Integrated Energy Therapy se (https://www.learniet.com/) er en del af den uddannelse. Alle elementer fra IET er underviste på adskilte dage med undervisningsmaterialer fra Center of Being, og der er klarhed omkring, hvad er IET, og hvad kommer via UT.

Rabat for deltagere der har IET kurser i forvejen. For IET 1 - 650 kr., for IET 1 og 2, 1300 kr., for IET 1, 2 og 3 - 2000 kr. (trækkes fra betalingen for modul 8)