SOUL KEY THERAPY

SOUL KEY THERAPY (Sjæle Bevidsthedsterapi) er en kombination af regressionsterapi, sjælerejser

og LIVET MELLEM LIVENE (kendt fra Michael Newton's bøger).

    • Find ud hvem du er
    • Find formålet med dit liv

De fleste kender Michael Newtons bøger om livet mellem livene, og SKT bygger på LML med, efter min mening, en mere interessant åbning til den åndelige verden.

Sjælen kan huske alt, hvad den nogensinde har oplevet, også imellem inkarnationerne, og informationerne er tilgængelige gennem Soul Key Therapy. Denne terapiform er det tætteste du kommer på din egen sjæl, og til den visdom der findes i den åndelige verden. Du kan få en dyb indsigt i din åndelige udvikling, og bedre komme til at forstå, de udfordringer du selv har valgt at lære af, som sjæl i dit nuværende liv.

Soul Key Therapy skaber spirituel bevidsthed, som du kan opleve som et kvantespring i din udvikling som sjæl.

Idet SKT er en multiterapi, med mange muligheder, kommer det til gavn for klienten, uanset hvor han/hun ender med at få informationen. Om det er tidligere liv, "pejsesalen" (mellemsjælelig station/sindstilstand), sjælekontakt, åndelige vejledere eller i livet mellem livene er underordnet. Ofte, hvis man fokuserer på regression eller LML, kan der være en begrænset oplevelse, fordi man måske begrænser sig selv med sine forventninger.

Fordelen ved SKT er, at du kommer netop derhen, hvor dine svar ligger, på den bedste og meste nænsomme måde for din sjæls udvikling.

I alle de år jeg har arbejdet med mig selv, og med klienter, har jeg ikke oplevet et værktøj som SKT. Hvis du tage en enkelt SKT session, vil du ikke være den samme person bagefter. Det er virkelig noget til din sjæl. Du har kun brug for en session.

En SKT session varer ca. 3 - 4 timer, og du skal regne med, at du ikke kan lave andet den dag.

Det tager et stykke tid at "komme tilbage".

En SKT session koster 1800 kr

Jeg har mulighed for at give dig Soul Key Therapy eller Livet Mellem Livene i Jelling eller hos dig